Après la Vie

Als iemand die dicht bij u stond is overleden, krijgt u te maken met veel emoties. Soms gepaard met gevoelens waar u moeilijk mee om kunt gaan. Het kan zijn dat u er dan alleen niet uitkomt en bij de invulling van de dienst hulp van buitenaf nodig heeft. Après la Vie biedt deze begeleiding. Plechtigheden die samen met Après la Vie worden begeleid, laten een troostrijke en veelal blijvende herinnering achter. Over die laatste ogenblikken wordt vaak nog lang nagepraat.

In memoriam
De laatste bladzijde van iemands bestaan moet vaak in korte tijd geschreven worden. En niet iedereen vindt het even makkelijk om de juiste woorden te vinden. De medewerkers van Après la Vie kunnen u helpen bij het vinden van deze woorden. Dankzij hun rijke ervaring vinden zij altijd passende tekst realiseren die aansluit bij de plechtigheid, overledene en diens nabestaanden. Elke tekstvorm kan worden gerealiseerd en met al uw wensen wordt rekening gehouden. Wanneer er kinderen bij een uitvaart betrokken zijn, wordt ervoor gezorgd dat ook zij zich verbonden kunnen voelen bij de plechtigheid en de herinneringen kunnen koesteren.

Rituelen
Een begrafenis of crematie verloopt meestal volgens een vast patroon. Vanuit vele kerkelijke stromingen en levensopvattingen zijn er rituelen en symbolen ontwikkeld die bij dit patroon aansluiten. Rituelen en symbolen bieden troost, zonder illusie of valse hoop te wekken. Als u echter zelf geen binding met een kerk of religieuze instelling (meer) heeft, kunt u met lege handen komen te staan. Wilt u iets tonen dat niet in woorden te vatten is of bent u op zoek naar een expressiemogelijkheid van uw gevoel? Dan kunnen de medewerkers van Après la Vie u zowel oude als nieuwe rituelen aanreiken. Zij organiseren niet alleen de vormgeving, maar maken die ook voor u betekenisvol.

Karaktereigenschappen van de overledene kunnen worden uitgewerkt tot een thematische verbeelding of in een tastbaar symbool. Veelal kan een dergelijk symbool na afloop van een ceremonie als blijvende herinnering dienen.

Werkwijze
Wilt u ondersteuning van Après la Vie? Dan leggen wij graag het eerste contact voor u. Natuurlijk kunt u zelf ook contact opnemen, als u dat prettig vindt. Een van de medewerkers van Après la Vie maakt vervolgens een afspraak voor een kennismaking met u en eventuele andere nabestaanden. Uw wensen worden besproken en vastgelegd. Vervolgens krijgt u een transparant en vrijblijvend kostenoverzicht. Na uw goedkeuring start Après la Vie met haar werkzaamheden.

Na gesprekken met nabestaanden wordt een in memoriam geschreven. Of worden uitgebreidere teksten voor de plechtigheid dan wel passende rituelen aangereikt. Vanzelfsprekend wordt alles voorgelegd aan één van de nabestaanden. Tijdens de afscheidsplechtigheid draagt een medewerker van Après la Vie de teksten voor en voert de rituelen uit. Natuurlijk kunnen anderen ook de teksten voordragen, bijvoorbeeld een uitvaartleider of een nabestaanden. De gebruikte teksten komen na afloop van de uitvaart ter beschikking van de familie.

Uitgangspunten
De samenwerking en inbreng van nabestaanden is onmisbaar. Via een diepte-interview worden de karakteriseringen van het voorbije leven van de dierbare nauw uiteengezet. Nabestaanden krijgen daarbij alle ruimte hun wensen te bespreken. De verkregen informatie wordt vervolgens op een (h)erkenbare wijze naar de betreffende situatie toe vertaald, rekening houdend met de mogelijkheden van bijvoorbeeld een uitvaartlocatie, het aantal nabestaanden en het budget. De teksten worden altijd door Après la Vie zelf geschreven en bevatten al dan niet verwijzingen naar literaire teksten of gedichten en sluiten desgewenst aan op muziekkeuzes.

Desgewenst worden bestaande of nieuwe rouwrituelen aangereikt.

Heeft u vragen? Neemt u gerust contact met ons op.