Après la Vie

De plechtigheden welke door Après la Vie in nauwe samenwerking met de families zijn ontwikkeld laten een troostrijke en veelal blijvende herinnering achter. Over die laatste ogenblikken wordt vaak nog lang nagepraat.

In memoriam

De laatste bladzijde van iemands bestaan moet vaak in korte tijd geschreven worden. En niet iedereen vindt het even  makkelijk om de juiste woorden te vinden.

De mensen van Après la Vie kunnen u helpen bij het vinden van deze woorden. Dankzij hun rijke ervaring kunnen zij elke passende tekst realiseren en deze aan laten sluiten bij de plechtigheid en de overledene en diens nabestaanden.

Elke tekstvorm kan worden gerealiseerd en met al uw wensen wordt rekening gehouden. Wanneer er kinderen bij een uitvaart betrokken zijn,wordt ervoor gezorgd dat ook zij zich verbonden kunnen voelen bij de plechtigheid en de herinneringen kunnen koesteren.

Rituelen

Een begrafenis of crematie verloopt meestal volgens een vast patroon. Vanuit vele kerkelijke stromingen en levensopvattingen zijn er rituelen en symbolen ontwikkeld die bij dit patroon aansluiten. Rituelen en symbolen bieden troost, zonder illusie of valse hoop te wekken. Als u echter zelf geen binding met een kerk of religieuze instelling (meer) heeft, kunt u met lege handen komen te staan.

Wilt u iets tonen dat niet in woorden valt uit te drukken of bent 
u op zoek naar een expressiemogelijkheid van uw gevoel, dan kunnen de medewerkers van Après la Vie u zowel oude als nieuwe rituelen aanreiken. Zij organiseren niet alleen de vormgeving, maar maken die ook voor u betekenisvol.

Karaktereigenschappen van de overledene kunnen worden uitgewerkt tot een thematische verbeelding of in een tastbaar symbool. Veelal kan een dergelijk symbool na afloop van een ceremonie als blijvende herinnering dienen.

Werkwijze

Mocht u in contact willen komen met een spreker bij uitvaarten of een ritueelbegeleider van Après la Vie dan legt Rebel’s begrafenisonderneming voor u het eerste contact. Doch u kunt ook zelf contact opnemen via 06-233 91 948 of info@apreslavie.nl.

Een van de medewerkers van Après la Vie maakt vervolgens een afspraak voor een kennismaking met de nabestaanden. Met behulp van een inventarisatielijstje worden de wensen in beeld gebracht. Vervolgens wordt er een kostenoverzicht aan de familie gepresenteerd. Zodra dit akkoord is beginnen de werkzaamheden. Indien de familie niet instemt zijn uiteraard geen kosten verschuldigd.

Aan de hand van een nader gesprek met nabestaanden wordt een in memoriam geschreven, dan wel worden uitgebreidere teksten voor de afscheidsplechtigheid vervaardigd en/of passende rituelen aangereikt. De teksten worden evenals de overige inhoudelijke vormgeving ter goedkeuring aan één van de nabestaanden voorgelegd. Indien nodig worden deze aangepast. Tijdens de afscheidsplechtigheid zullen de teksten worden voorgedragen en de rituelen ten uitvoer worden gebracht. Desgewenst kunnen ook anderen (bijvoorbeeld een uitvaartleider of een nabestaanden) de teksten uitspreken. De gebruikte teksten komen na afloop van de uitvaart ter beschikking van de familie.

Uitgangspunten

Bij het samenstellen van teksten voor afscheidsplechtigheden wordt ernaar gestreefd om de participatie en inbreng van nabestaanden zo optimaal mogelijk te maken. Er wordt een diepte-interview met betrokkenen gevoerd met behulp van een beproefde vraagmethode die adequaat kenmerken en karakteriseringen van het voorbije leven in het licht zet. Nabestaanden krijgen daarbij alle ruimte om hun wensen te bespreken. De verkregen informatie wordt vervolgens op een (h)erkenbare wijze naar de betreffende situatie toe vertaald, rekening houdend met de mogelijkheden van bijvoorbeeld een uitvaartlocatie, het aantal nabestaanden, het budget e.d.

Teksten worden ten alle tijden zelf vervaardigd en bevatten al dan niet verwijzingen naar literaire teksten of gedichten en sluiten desgewenst aan op muziekkeuzes.

Desgewenst worden bestaande of nieuwe rouwrituelen aangereikt.

Heeft u vragen? Neemt u gerust contact met ons op.