Grafbedekking

Uit vele onderzoeken is gebleken dat een begrafenis grote milieu-impact heeft door het gebruik van granieten grafbedekking. Als deelnemer aan GreenLeave bieden wij dan ook mooie alternatieven. Bijvoorbeeld een FSC houten grafmonument of een zwerfkei uit Europa. Maar ook een oud grafmonument kan hergebruikt worden, door een stukje van de steen af te slijpen met de oude tekst en deze zo weer een nieuw leven te geven. Ook kan een boom of beplanting op een graf als natuurlijke grafbedekking of monument dienen.