Duurzaamheid in de uitvaartonderneming

Wij zijn aangesloten bij GreenLeave en bieden daarmee onze klanten de mogelijkheid om de uitvaart op duurzame wijze in te richten. Maar daarnaast zorgen de aangesloten leden dat zij in hun eigen bedrijfsvoering rekening houden met duurzaamheid.

Daarvoor hebben wij gezamenlijk 5 kernprincipes opgesteld, gebaseerd op de internationale richtlijn voor duurzaam ondernemen ISO 26000. Onder deze principes vallen een aantal harde eisen, maar ook een aantal ‘zachte’ eisen, die ieder op zijn eigen manier invult.

 Kernprincipes De Duurzame Uitvaartondernemer

1.    De Duurzame Uitvaartondernemer is een goede werkgever

De organisatie biedt eerlijke arbeidsvoorwaarden: Wij bieden aan onze medewerkers arbeidsvoorwaarden met als minimum de cao eisen. Wij geven medewerkers de ruimte voor ontwikkeling. Willen zij zich verdiepen in bepaalde materie of iets bijwonen dan kan dat altijd.

De organisatie zet zich in voor de opleiding en ontwikkeling van medewerkers: Elke medewerker heeft periodiek een ontwikkelgesprek en er is budget voor opleiding en ontwikkeling. In de ontwikkelingsgesprekken bepalen wij wel elke keer of er behoefte is aan verdieping en stimuleren wij ontwikkeling.

De organisatie biedt ruimte aan mensen vanuit een re-integratie traject of met een arbeidshandicap.

De organisatie biedt de mogelijkheid tot begeleiding bij traumaverwerking indien medewerkers hier behoefte aan hebben: Wij bieden medewerkers altijd ruimte om onderling in gesprek te gaan of om een afspraak te maken met professionele hulp.

2.    De Duurzame Uitvaartondernemer minimaliseert de milieu-impact van haar bedrijfsvoering

 1. Wij hebben in 2013 een energiescan van onze gebouwen uitgevoerd en hebben in ieder geval alle energiebesparende maatregelen genomen die zich binnen 5 jaar terug verdienen
 2. De organisatie houdt zich aan de ‘good housekeeping’ regels zoals opgesteld bij de oprichting van GreenLeave
 3. Wij hebben ons uitvaartcentrum voorzien van isolerende maatregelen om zo min mogelijk energie te gebruiken, ventilatiesystemen (met warmte terugwinning) worden alleen gebruikt wanneer er bezoeken zijn in het centrum. Daarnaast worden de ventilatiesystemen met warmte terugwinning in de winter alleen overdag gebruikt en in de zomer ook in de nacht om het gebouw te koelen en daarmee de airconditioning zo min mogelijk te gebruiken.
 4. Verlichting wordt alleen aangedaan als het noodzakelijk is, verlichting die kapot gaat wordt vervangen door energiezuinige varianten.
 5. Onze koelinstallaties zijn op het moment van aanschaf de zuinigste in hun klasse.
 6. Alle computers en randapparatuur schakelen na 15 minuten uit in een energiezuinige modus.
 7. Wij hebben onze papierstromen zoveel mogelijk gedigitaliseerd en vragen ook toeleveranciers om facturen en andere correspondentie digitaal te versturen. Wij zamelen papier apart in en trachten onze papierstromen met leveranciers en gemeenten te verminderen door meer digitale bestel- en communicatiewijzen te gebruiken. Onze klantdossiers zijn volledig digitaal alleen de essentiële zaken worden op papier gezet.

3.    De Duurzame Uitvaartondernemer houdt bij haar inkopen rekening met duurzaamheid

Bij alle inkopen wegen wij duurzaamheid mee als criterium. Indien er een product met een duurzaamheidskenmerk beschikbaar is kiezen wij hiervoor. Bij facilitaire inkopen (papier, koffie, kantoorartikelen, schoonmaakmiddelen) rekening houden met duurzaamheid. heeft zowel betrekking op milieu- als op sociale zaken. (FSC papier, UTZ gecertificeerde koffie en dergelijke.)

Wij streven bij inkoop altijd naar een duurzame variant, koffie en thee hebben wij altijd van UTZ certified bedrijven, wij gebruiken zo min mogelijk wegwerpartikelen. Wij gebruiken FSC papier. Bij het inkopen en gebruiken van producten voor de laatste verzorging (bijvoorbeeld lijkhoezen en handschoenen) rekening houden met duurzaamheid.

Wij streven naar zo veel mogelijk duurzame producten. Voor de volgende producten gelden minimumeisen:

 1. Verlichting: bij vervanging altijd LED lampen inkopen
 2. Auto’s: bij aanschaf van nieuwe personenauto’s kiezen voor auto’s met een maximale uitstoot van 110 gram CO2 per kilometer (dit geldt zowel voor diesel als benzine auto’s).
 3. Koffie en thee: altijd met keurmerk UTZ, Max Havelaar, Rainforest Alliance of Fair Trade
 4. Papier: altijd met keurmerk FSC, PEFC of Nordic Swan
 5. Daarnaast zorgt de organisatie dat ze haar klanten duurzame producten en diensten aan kan bieden voor de uitvaart. Zie voor meer informatie hierover de website van GreenLeave (of onze speciale pagina over GreenLeave)

4.    De Duurzame Uitvaartondernemer doet eerlijk zaken en houdt rekening met de wensen en belangen van haar klant

 1. Minimumeis: de organisatie heeft het Keurmerk Uitvaartzorg, dat garant staat voor de volgende zes zekerheden:
  1. Heldere afspraken over uitvoering
  2. Transparante kostenbegroting binnen 24 uur.
  3. Goede organisatie van de uitvaart
  4. Bekwaam personeel
  5. Doelmatige klachtenafhandeling
  6. Jaarlijks klanttevredenheidsonderzoek

Zie voor meer informatie over het keurmerk: www.keurmerkuitvaartzorg.nl.

Bovendien zorgen wij ervoor dat de uitvaartverzorgers financieel niet afhankelijk zijn van de keuzes die de klant maakt omtrent de uitvaart. Dit voorkomt onwenselijke prikkels bij de advisering van de klant.

Wij streven naar een open en transparante dienstverlening, onze tarieven zijn altijd helder gespecificeerd en indien mogelijk voorzien van de onderliggende factuur, de meeste tarieven staan ook vermeld op onze website. Wij maken altijd binnen 24 uur een begroting met daarin alle kosten voor de uitvaart vermeld die wij na het maken altijd toelichten. Aan deze begroting kunt u ons ook houden, er komen geen andere kosten bij, tenzij de wensen wijzigen.

Zoveel mogelijk te leveren producten leveren wij zonder marges, onze verdiensten bestaan uit het u terzijde staan met advies en de uren die daarmee gemoeid zijn. Om niet voor onverwachte verrassingen te komen hebben wij hiervoor een standaardtarief waardoor u nooit onverwacht duurder uitkomt als u ons meer nodig heeft dan eerder gedacht.

Over de producten waar wij wel marge op hebben communiceren wij open met onze klanten.

5.    De Duurzame Uitvaartondernemer ondersteunt maatschappelijke initiatieven

Elk jaar ondersteunen wij enkele projecten uit de samenleving. Naast een aantal doorlopende sponsoring van enkele koren en verenigingen kiezen wij ook elk jaar een of twee projecten uit die wij intensiever steunen.

In 2011 hebben wij de gemeenschap van de plaats Tinca in Roemenië een koeling geschonken waarmee zij beter afscheid kunnen nemen van hun overledenen. In de zomermaanden werd namelijk altijd al binnen een dag begraven vanwege de warmte, dat is nu verleden tijd.

In 2013 is de Stichting Opdracht in Afrika gesteund met een financiële bijdrage voor een mortuarium bij een ziekenhuis in Malawi en hebben zij de mogelijkheid gehad om zich te profileren op een door ons georganiseerde informatiedag. Ook in 2014 zullen wij deze stichting ondersteunen als bijzonder project, er zal onder andere een koelsysteem door ons ter beschikking worden gesteld voor het mortuarium in Malawi als de bouw daar klaar is.

Tevens hebben wij in 2013 de Molukse gemeenschap een bijdrage geleverd voor de plaatsing van een herdenkingsmonument.

In 2015 ondersteunen wij stichting de Regenboogboom in het kader van ons 200-jarig bestaan met een bijdrage van €200,- per verzorgde uitvaart.

 Wij vinden het ook belangrijk om kennis te delen in de maatschappij, elk jaar zijn er meerdere personen die stages kunnen doen in onze organisatie. Dit gaat zowel om stages vanuit de uitvaartopleidingen, maar ook uit andere richtingen die bijvoorbeeld betrekking hebben op onze kantoorwerkzaamheden. In 2013 hebben wij 2 volledige stages en 2 meeloopdagen gefaciliteerd. Tevens geven wij regelmatig uitleg op scholen over ons vakgebied, bijvoorbeeld op een zorgopleiding over de het afleggen van een overledene. In 2014, 2015 en 2016 hebben wij ook meegedaan met Almere on Stage waar jongeren geholpen worden bij een beroepskeuze.

Ook verzorgen wij minstens 1x per jaar lezingen over verschillende onderwerpen uit ons vakgebied. In 2013 hebben wij lezingen gegeven over: Het Nationaal Wilsbeschikkingsregister, Praktische Voorzorg voor een overlijden, Live muziek bij uitvaarten en Wat zeg je tegen iemand die een dierbare verloren heeft.  In 2014 en 2015 hebben wij lezingen gegeven over duurzame uitvaarten.

Daarnaast bieden wij op informatiedagen laagdrempelig informatie over alles wat met uitvaarten te maken heeft.