Regelgeving begrafenis

In Nederland mag veel rondom een uitvaart en begrafenis. Tegelijkertijd zijn er ook veel regels. In diverse wet- en regelgeving is dit vastgelegd. De meeste regels voor een begrafenis staan in de Wet op de Lijkbezorging. Veel van deze zaken zijn natuurlijk bekend bij onze uitvaartbegeleiders en die regelen dan ook een hoop. Toch is er regelgeving rondom een begrafenis, waarbij het voor nabestaanden van belang is dit te weten. Wij omschrijven dat hieronder voor u.

Na 36 uur en maximaal 6 werkdagen
De begrafenis van een overledene moet plaatsvinden tussen minimaal 36 uur na het overlijden en sinds 2010 maximaal de zesde werkdag na het overlijden. Het weekend of een feestdag telt hierbij niet mee als werkdag. Ter illustratie: wanneer iemand overlijdt op een vrijdag, in een periode zonder feestdagen, dan moet de uitvaart uiterlijk maandag de week daarna (en dus niet de eerstvolgende maandag) plaatsvinden. Eerder begraven mag dus ook, mits na 36 uur.

Tijden en feestdagen
Op een gemeentelijke begraafplaats kan over het algemeen van maandag tot en met zaterdag van 9.00 tot en met 16.00 uur begraven worden. Voor een begrafenis op zaterdag wordt soms een toeslag gerekend. Op een zondag en op Christelijke feestdagen mag een gemeentelijke begraafplaats geen gelegenheid geven tot begraven. Voor Bijzondere begraafplaatsen en begraafplaatsen op basis van bijvoorbeeld een kerkgenootschap gelden soms andere regels.

Gebruik van een kist
Tegenwoordig is het gebruik van een uitvaartkist niet meer verplicht. Overweegt u een lijkwade in plaats van een kist, overleg dan van te voren even met de beheerder van de begraafplaats. Die moet namelijk toestemming geven daarvoor. Voor meer informatie over de verschillende graven kunt op de pagina Verschillen in graven terecht.