ROUWVERWERKING

Als iemand die dicht bij u stond is overleden, krijgt u te maken met veel emoties. Soms gepaard met gevoelens waar u moeilijk mee om kunt gaan. Het kan zijn dat u er alleen niet uitkomt. Dat u behoefte heeft aan een professioneel en betrouwbaar luisterend oor. Professionele rouwbegeleiding kan daarin helpen. Sommige mensen lukt het om te gaan met het gemis na een overlijden. Anderen praten minder makkelijk over hun gevoel, of willen daar niemand mee lastig vallen. Rouw en verlies is vaak veel ingrijpender dan de omgeving denkt of verwacht. Hulp van buitenaf kan een waardevolle sleutel zijn.

 

Onze service stopt niet na een goede en persoonlijk uitvaart. Nazorg hoort nadrukkelijk bij onze dienstverlening. Omdat wij het belangrijk vinden dat u, als direct nabestaande, steun en begeleiding krijgt na een overlijden, bieden wij -aan iedereen die dat nodig heeft- als extra dienstverlening kosteloos een professionele (rouw)begeleiding aan.

 

Rouwverwerking met Après la Vie

Onze nazorg wordt verleend door Après la Vie. Deze nazorgspecialist is geregistreerd bij de Landelijk Steunpunt Rouw. Binnen Après la Vie werken gespecialiseerde nazorgconsulenten en landelijk erkende psychologen die bekend zijn met thema’s rond rouw en verlies en traumadeskundigen. U kunt dus altijd vertrouwen op iemand die aandachtig luistert, bekend is met uw problematiek en u begrijpt en hoort.

 

Een paar maanden na de uitvaart neemt een medewerker van Après la Vie namens ons contact op met u. Gevraagd wordt naar hoe het gaat, hoe de uitvaart was en of alles volgens afspraak is verlopen. Veelal volgt dan een bezoek aan huis, om de drempel in alle opzichten laag te houden. Voor iedereen die dat nodig heeft kan er -al dan niet aansluitend- een vervolg worden gegeven aan deze eerste kennismaking. De vervolgafspraken worden door de meeste zorgverzekeraars vergoed.

 

Wilt u meer weten over de professionele rouwbegeleiding van Après la Vie? Neem gerust contact met ons op. Meer informatie vindt u ook op de website van Après la Vie. Natuurlijk kunt u zelf ook contact opnemen.