Opbaring

Goed afscheid nemen helpt nabestaanden met het verwerken van het verlies. De manier waarop afscheid wordt genomen is heel persoonlijk. Soms nemen nabestaanden voor een overlijden al afscheid. Vaker kiezen nabestaanden ervoor de overleden dierbare na het overlijden nog even te zien. De overledene wordt dan opgebaard. Waar en hoe, dat is afhankelijk van keuzes die worden gemaakt. In alle gevallen is het belangrijk dat het lichaam van de overleden dierbare wordt geconserveerd. Daarmee is het mogelijk om langer dan twee dagen afscheid te nemen.

Thuis of in een uitvaartcentrum
De eigen omgeving speelt een belangrijke rol wanneer wordt gekozen voor een opbaring thuis of in een verzorgingscentrum. Bij een langdurig ziekbed wordt vaak gekozen voor een opbaring op bed. Maar ook opbaring in een uitvaartkist of lijkwade kan bij een thuisopbaring. In beide gevallen zorgen wij voor de juiste koeling van het lichaam. Bij een opbaring in een uitvaartcentrum wordt gebruik gemaakt van een ruimte waar de temperatuur constant laag is. Bij het afscheid nemen wordt de overledene tijdelijk naar een andere ruimte overgebracht.