Rebel's Begrafenisonderneming | Wat te doen bij een overlijdenWat te doen na een overlijden?

Na een overlijden komt er in een korte tijd veel op u af en per situatie kan het verschillen wat er als eerste moet gebeuren. Wij zijn er om u hierin bij te staan, u kunt ons altijd bereiken voor hulp en advies.

Direct na een overlijden moet een arts officieel het overlijden constateren en vastleggen in een ‘Verklaring van Overlijden’. Deze verklaring is later nodig voor het regelen van een aantal praktische zaken.

U kunt ons bereiken op onze telefoonnummers:

035 – 525 30 67 en 036 – 540 21 13.

Wij zijn altijd bereikbaar, op ieder moment.

Onze uitvaartleider zal een afspraak met u maken om u thuis te bezoeken of indien nodig afspraken maken om de overledene over te brengen of thuis te verzorgen. U kunt desgewenst ook naar het uitvaartcentrum of naar onze uitvaartwinkel komen. Samen met u zal de uitvaartbegeleider een aantal zaken uitvoerig met u doornemen. Ter voorbereiding op dit gesprek en als steun voor de latere dagen ontvangt u een uitgebreide informatiemap van ons.

Wat moet er geregeld worden bij een uitvaart?

Tijdens het regelgesprek komen de punten waarover u een keuze moet maken aan de orde. Niet alles hoeft in het eerste gesprek beslist te worden; sommige onderdelen van de uitvaart kunnen ook later besproken worden. Wat willen wij van u weten of gaan wij in ieder geval aan de orde brengen in een eerste gesprek:

 • Persoonsgegevens van de overledene
 • Begraven of cremeren
 • Waar mag het afscheid plaatsvinden? (kerk, uitvaartcentrum, crematorium)
 • Wanneer wilt u dat het afscheid plaatsvindt? (max. 6e werkdag na overlijden)
 • Waar wilt u dat de overledene wordt opgebaard?
 • Wilt u helpen met het verzorgen van de overledene?
  • Eventueel kunt u vast kleding uitzoeken
 • Vervoer van de overledene
 • Wilt u een condoleance moment, los van het afscheid?
 • Wilt u rouwkaarten versturen en/of een rouwadvertentie plaatsen?
  • Zo ja, heeft u de adressen al klaar?
  • Zo ja, welke tekst wilt u op de uiting gebruiken? (voorbeelden kunt u in de informatiemap vinden)
 • Is er een verzekering aanwezig
  • Zo ja, waar ligt de polis, zodat wij deze voor u kunnen insturen

Bovenstaande punten zijn de belangrijkste eerste zaken die besproken dienen te worden. In de loop van de dagen, komen alle andere onderwerpen aan bod, zoals:

Wij verzorgen de aangifte van overlijden

Binnen vijf dagen na het overlijden moet hiervan aangifte worden gedaan bij de Burgerlijke Stand in de gemeente waar het overlijden plaatsvond voor het verkrijgen van ‘Verlof tot begraven/cremeren’. Onze uitvaartleider neemt het doen van de aangifte voor zijn rekening. Desgewenst kan de aangifte worden gedaan door de familie of kan de familie met de uitvaartleider meegaan.

Laatste verzorging na overlijden

Voorafgaand aan het opbaren wordt de laatste verzorging van de overledene uitgevoerd. Het wassen, kleden en verzorgen wordt gedaan door ervaren uitvaartverzorgers. Als u er prijs op stelt kunt u bij de verzorging aanwezig zijn of deze zelf uitvoeren. Door sommige nabestaanden wordt dat als positief ervaren, hetgeen bijdraagt aan de verwerking van het verlies. Meer informatie over de laatste verzorging vindt u op onze pagina: Wat is de laatste verzorging?

Wilt u meer weten over onze dienstverlening? Neemt u dan gerust contact met ons op.

Contact opnemen