Waarom kiest u voor Rebel?

Wij doen alles voor de nabestaanden en samen geven we het verhaal door. Dat is waar we voor staan en waar we voor gaan. Op onze website kunt u lezen hoe we dat doen: met welke diensten en producten. Graag laten wij hieronder nog extra zien waarvoor u kiest, als u voor Rebel’s Begrafenisonderneming kiest. En wat onze meerwaarde is ten opzicht van andere dienstverleners.

– Wij zijn een familiebedrijf met een klein hecht team dat altijd voor u klaarstaat.
– Wij hebben meer dan 200 jaar ervaring.
– Persoonlijke en oprechte aandacht, tijd, rust en ruimte vinden wij ontzettend belangrijk.
– Onze klanten beoordelen ons met een 9,2 gemiddeld.
– Uw wensen, hoe onmogelijk die misschien lijken voor u, staan voorop. Wij maken ze mogelijk.
– Wij zijn er voor u. En niet andersom.
– U wordt vanaf het eerste contact tot aan de uitvaart door één persoon begeleid.
– Wij adviseren u volledig onafhankelijk.
– Wij ontzorgen u volledig, maar geven u ook alle vrijheid om zaken zelf te regelen of te doen.
– Wij zijn innovatief en denken buiten de gebaande paden.
– Tot in de kleinste details en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid regelen wij alles voor u.
– Wij zijn zeer flexibel en wij passen ons aan uw agenda aan.
– Wij zijn transparant over de kosten en u ontvangt altijd een gespecificeerde begroting.
– Onze tarieven zijn marktconform en kosten van derden berekenen wij één-op-één door (zonder marges).
– Wij hebben alle expertise in eigen beheer (denk aan rouwauto‘s, verzorging, uitvaartcentra) en zijn niet afhankelijk van derden.
– Dag en nacht zijn wij bereikbaar zonder callcenter. Wij kunnen binnen 45 minuten na een overlijden bij u zijn.
– Wij kunnen op alle begraafplaatsen en in alle crematoria van Nederland een uitvaart verzorgen.
– Alle uitvaartverzekeringen kunnen wij voor u afhandelen.
– Wij hebben uitgebreide kennis van alle begraafplaatsen, crematoria, kerken en gebouwen in ons werkgebied en daaromheen. Ons werkgebied is ’t Gooi, Almere, Lelystad, Zeewolde, Dronten en de omliggende plaatsen
– Onze kwaliteit wordt ook gewaarborgd door de Stichting Keurmerk Uitvaartzorg. Wij behoren tot de eerste 30 uitvaartondernemingen van Nederland met dit keurmerk.
– Wij zijn aangesloten bij de Ombudsman Uitvaartwezen, Lid van GreenLeave de Duurzame Uitvaart, BGNU en de Uitvaartcoöperatie.

Duurzaamheid in onze uitvaartonderneming
Wij zijn aangesloten bij GreenLeave en bieden daarmee onze klanten de mogelijkheid de uitvaart op een duurzame wijze in te richten. Ook is het de bedoeling dat uitvaartorganisaties, die zijn aangesloten bij GreenLeave, in hun bedrijfsvoering rekening houden met duurzaamheid. Daarvoor hebben de aangesloten organisaties gezamenlijk vijf kernprincipes opgesteld. De kernprincipes zijn gebaseerd op de internationale richtlijn voor duurzaam ondernemen ISO 26000. Onder de principes vallen een aantal harde eisen, maar ook een aantal zachte eisen die iedereen op een eigen manier invult.

Kernprincipes De Duurzame Uitvaartondernemer

1. De Duurzame Uitvaartondernemer is een goede werkgever.
Wij bieden aan onze medewerkers eerlijke arbeidsvoorwaarden met als minimum de cao eisen. Medewerkers krijgen ruimte voor ontwikkeling. Willen zij zich verdiepen in een bepaalde materie of iets bijwonen, dan kan dat altijd. Wij zetten ons in voor de opleiding en ontwikkeling van medewerkers. Elke medewerker heeft periodiek een ontwikkelgesprek en er is budget voor opleiding en ontwikkeling. Ook bieden wij ruimte aan mensen met een arbeidshandicap of die werken vanuit een re-integratietraject. Bij traumaverwerking bieden wij de mogelijkheid tot professionele begeleiding.

2. De Duurzame Uitvaartondernemer minimaliseert de milieu-impact van haar bedrijfsvoering.
Wij houden ons aan de ‘good housekeeping’ regels zoals opgesteld bij de oprichting van GreenLeave. In 2013 hebben wij een energiescan van onze gebouwen uitgevoerd en energiebesparende maatregelen genomen. Ons uitvaartcentrum is voorzien van isolerende materialen. De ventilatiesystemen (met warmteterugwinning) worden alleen gebruikt wanneer er bezoeken zijn in het centrum of wanneer het in de zomer nodig is het gebouw te koelen. Verlichting wordt alleen aangedaan als dat nodig is. Verlichting die kapot gaat vervangen wij door energiezuinige varianten. Onze koelinstallaties zijn op het moment van aanschaf de zuinigste in hun klasse. Alle computers en randapparatuur schakelen na 15 minuten over naar een energiezuinige modus. Wij werken zo veel mogelijk digitaal en vragen toeleveranciers om facturen en andere correspondentie digitaal te versturen.

3. De Duurzame Uitvaartondernemer houdt bij haar inkopen rekening met duurzaamheid.
Bij alle inkopen wegen wij duurzaamheid mee als criterium. Wij kiezen altijd voor een duurzame inkoop, wanneer dat beschikbaar is. Denk aan papier, koffie, kantoorartikelen, schoonmaakmiddelen en FSC papier. Maar ook inkopen rondom de laatste verzorging, zoals lijkhoezen en handschoenen. Onze auto’s hebben zoveel mogelijk led-verlichting en bij de aanschaf van nieuwe personenauto’s kiezen we voor een duurzame auto. Daarnaast maken wij het mogelijk dat wij onze klanten duurzame producten en diensten kunnen aanbieden voor de uitvaart.

4. De Duurzame Uitvaartondernemer doet eerlijk zaken en houdt rekening met de wensen en belangen van haar klant.
Als minimumeis hanteren wij de zes zekerheden van het Keurmerk Uitvaartzorg. Bovendien zorgen wij ervoor dat wij financieel niet afhankelijk zijn van de keuzes die u als klant maakt rondom een uitvaart. Wij streven naar een open en transparante dienstverlening. Onze tarieven zijn altijd helder gespecificeerd en indien mogelijk voorzien van de onderliggende factuur. De meeste tarieven vermelden wij op onze website. Wij maken binnen 24 uur een begroting met daarin alle kosten voor de uitvaart. Die begroting lichten wij altijd toe. Er komen nooit andere kosten bij, tenzij de wensen voor de uitvaart wijzigen. Wij leveren zoveel mogelijk producten zonder marges. Berekenen we wel een marge, dan communiceren we daar eerlijk over. Onze verdiensten bestaan voornamelijk uit het begeleiden en adviseren van onze klanten en de uren die daarmee gemoeid zijn. Om ervoor te zorgen dat u niet voor onverwachte verrassingen komt te staan, hebben wij hiervoor een standaardtarief.

5. De Duurzame Uitvaartondernemer ondersteunt maatschappelijke initiatieven
Elk jaar ondersteunen wij een paar projecten uit de samenleving. Doorlopend sponsoren we enkele koren en verenigingen. Ook kiezen we elk jaar een of twee projecten die wij intensiever steunen. Zo ondersteunden wij langere tijd de Stichting Opdracht in Afrika, Stichting de Regenboogboom en de afgelopen 3 jaren hebben wij de Matthäus Passion en Huizerdag in Huizen mede mogelijk gemaakt. Omdat wij het belangrijk vinden onze kennis te delen, bieden wij ieder jaar stageplekken aan. Dit gaat zowel om stages vanuit de uitvaartopleidingen, maar ook stages rondom kantoorwerkzaamheden. Wij verschijnen regelmatig op scholen om uitleg te geven over bijvoorbeeld het verzorgen en afleggen van overledenen. Wij doen elk jaar mee met Almere on Stage, waar jongeren geholpen worden bij een beroepskeuze. Minimaal een keer per jaar organiseren wij een lezing over ons vakgebied. Onderwerpen zijn bijvoorbeeld: het nationaal wilsbeschikkingregister, praktische voorzorg voor een overlijden, live muziek bij een uitvaart en duurzame uitvaarten. Ook bieden wij op informatiedagen laagdrempelig informatie over alles wat met uitvaarten te maken heeft.