Opbaren overledene

Goed afscheid nemen helpt nabestaanden met het verwerken van het verlies. De manier waarop afscheid wordt genomen is heel persoonlijk. Soms nemen nabestaanden voor een overlijden al afscheid. Vaker kiezen nabestaanden ervoor de overleden dierbare na het overlijden nog even te zien. De overledene wordt dan opgebaard. Waar en hoe, dat is afhankelijk van keuzes die worden gemaakt. In alle gevallen is het belangrijk dat het lichaam van de overleden dierbare wordt geconserveerd. Daarmee is het mogelijk om langer dan twee dagen afscheid te nemen. Overigens is het uw eigen keus of u uw dierbare wel of niet wilt opbaren. Dat hoeft dus niet. In dat geval gaat de overledene naar een mortuarium.

Wat is opbaren precies?
Opbaren betekent dat de overleden dierbare naar een zelf te bepalen plek wordt gebracht, waar die persoon verblijft tot aan de uitvaart. Ook het verzorgen van de overleden dierbare (ook wel het afleggen [Moet nog een link voor kommen.]) hoort bij het opbaren. De opbaring kan thuis plaatsvinden, maar ook in een verzorgingstehuis of uitvaartcentrum. Nabestaanden en belangstellenden kunnen in de periode van opbaring afscheid nemen.

Thuis opbaren
De eigen omgeving speelt een belangrijke rol wanneer gekozen wordt voor een opbaring thuis of in een verzorgingscentrum. Ook kerken hebben soms speciale ruimten voor een opbaring. Al deze vormen noemen we een thuisopbaring. Het voordeel van een thuisopbaring is, dat er alle ruimte is om op eigen gelegenheid afscheid te nemen. De overledene kan worden opgebaard op een bed, opbaarplank of in een kist. Bij een langdurig ziekbed wordt vaak gekozen voor een bed. Maar ook opbaring in een uitvaartkist of lijkwade kan bij een thuisopbaring. In beide gevallen zorgen wij voor de juiste koeling van het lichaam. Dagelijks komen wij langs voor een controle.

Opbaren in een uitvaartcentrum
Een uitvaartcentrum is gespecialiseerd in het opbaren van overledenen, alle voorzieningen zijn hierop aangepast. Daarbij kunt u denken aan kleine, intieme kamers voor familiebezoek of grotere ruimtes voor officieel condoleancebezoek voorafgaand aan de uitvaart. U kunt er voor kiezen om bezoeken aan de overledene op afspraak in te plannen. Of om de beschikking te krijgen over een eigen sleutel, waarmee u 24 uur per dag terecht kunt in de familiekamer. Bij een opbaring in een uitvaartcentrum wordt gebruik gemaakt van een ruimte waar de temperatuur constant laag is. Bij het afscheid nemen wordt de overledene tijdelijk naar een andere ruimte overgebracht. Wij beschikken over een eigen uitvaartcentrum in Huizen en een afscheidshuis in Almere, maar verzorgen ook opbaringen in andere uitvaartcentra. De faciliteiten per uitvaartcentrum verschillen wel, net als de tarieven.

Vormen van koeling
In de meeste gevallen wordt het lichaam mechanisch gekoeld. Soms wordt er gekozen voor koeling met behulp van graszoden. Deze graszoden koelen, met onder andere water, de ruimte waar de overledene zich bevindt. Ook balseming, ook wel thanatopraxie, behoort tot de mogelijkheden. Het lichaam wordt dan gebalsemd, waardoor koeling niet nodig is.

Niet opbaren
Een overledene hoeft niet te worden opgebaard. Maar als iemand is overleden, moet die persoon wel ergens verblijven tot de dag van de uitvaart. Het lichaam moet namelijk worden gekoeld. Vaak gaat de overledene dan naar een mortuarium. Dit kan in veel uitvaartcentra, ook in ons uitvaartcentrum.