Regelgeving crematie

In Nederland mag veel rondom een uitvaart. Tegelijkertijd zijn er ook veel regels. In diverse wet- en regelgeving is dit vastgelegd. De meeste regels voor een uitvaart staan in de Wet op de Lijkbezorging. Veel van deze zaken weten onze uitvaartbegeleiders en die regelen ook een hoop. Toch is er regelgeving waarbij het voor nabestaanden van belang is dit te weten. Wij omschrijven dat hieronder voor u.

Na 36 uur en maximaal 6 werkdagen
De crematie van een overledene moet plaatsvinden tussen minimaal 36 uur na het overlijden en sinds 2010 maximaal de zesde werkdag na het overlijden. Het weekend of een feestdag telt hierbij niet mee als werkdag. Ter illustratie: wanneer iemand overlijdt op een vrijdag, in een periode zonder feestdagen, dan moet de uitvaart uiterlijk maandag de week daarna (en dus niet de eerstvolgende maandag) plaatsvinden. Eerder mag dus ook, mits na 36 uur.

Tijden en feestdagen
In een crematorium kan over het algemeen van maandag tot en met zaterdag van 9.00 tot en met 18.00 uur worden gecremeerd. Voor een crematie op zaterdag wordt soms een toeslag gerekend. Op zondag en op een algemeen Christelijke feestdag hoeft een crematorium geen gelegenheid te geven tot cremeren.

Gebruik van een kist
Tegenwoordig is het gebruik van een uitvaartkist niet meer verplicht. Overweegt u een lijkwade in plaats van een kist, dan overleggen wij dat te voren met de beheerder van het crematorium. Die moet namelijk toestemming geven daarvoor. Veel crematoria stellen aanvullende eisen waaraan een kist of lijkomhulsel moet voldoen. Zo is een kist van wol of karton niet altijd oegestaan, omdat die voor gevaarlijke situaties kunnen zorgen voor de medewerkers van het crematorium.