Duurzame uitvaart

Heel veel mensen zijn geïnteresseerd in duurzaamheid en maken tijdens hun leven keuzes  die hierbij passen. Toch is het nog niet zover dat er veel gekozen wordt voor een duurzame uitvaart. Want wanneer men een uitvaart moet regelen voor een dierbare is er vaak weinig tijd om zich te oriënteren op duurzame producten en diensten en worden andere (niet duurzame) keuzes gemaakt.  Wij bieden u de mogelijkheid om een uitvaart duurzaam te laten plaatsvinden en helpen u met duurzame keuzes. Als één van de initiatiefnemers doen wij dit in samenwerking met de Stichting GreenLeave.

GreenLeave uitvaartGreenLeave, de duurzame uitvaart

GreenLeave is een samenwerking van uitvaartondernemers in Nederland. Deze uitvaartondernemers geven op een praktische manier invulling aan duurzaamheid waar het gaat om de keuzes en vormgeving van de uitvaart. Dit doen wij op basis van vijf kernprincipes, een aanbod van producten en diensten op onderdelen van de uitvaart  en het bundelen van krachten met leveranciers om aan te zetten tot (nog) betere producten. Stichting GreenLeave wordt ondersteund door stichting Natuur en Milieu.

Per onderdeel van de uitvaart kunt op deze pagina’s ons aanbod vinden. Het gaat echter niet alleen om het product dat aangeschaft wordt zoals bijvoorbeeld een kist, maar vooral ook om de keuzes die er verder gemaakt worden bij de regeling van een uitvaart. Wij kunnen u daarin adviseren. U hoeft of wilt ook niet altijd een geheel duurzame uitvaart samen stellen, u kunt ook voor bepaalde onderdelen kiezen. Een duurzame uitvaart is ook niet duurder dan een ‘normale’ uitvaart, het kan door bepaalde keuzes in totaliteit zelfs goedkoper zijn.

Voor meer achtergrondinformatie over de keuzes van bepaalde producten en de milieuaspecten van de verschillende onderdelen van een uitvaart verwijzen wij u graag naar de website van GreenLeave. Daar is zeer uitgebreide achtergrondinformatie te vinden.

Duurzaamheid in de onderneming

Naast de mogelijkheid om te kiezen uit duurzame producten en diensten willen wij ook in onze eigen bedrijfsvoering handelen vanuit het gedachtegoed van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en duurzaamheid. Daarom hebben wij de vijf Kernprincipes van De Duurzame Uitvaartondernemer geïmplementeerd, gebaseerd op de internationale richtlijn ISO 26000. Op deze pagina kunt u meer informatie vinden over onze kernprincipes.