Hoe heurt ’t eigenlijk?.

Afgelopen maand was er enige ophef doordat een collega uitvaartbegeleider uit het oosten van het land zijn ervaringen had gedeeld met asociaal gedrag van weggebruikers rondom een rouwstoet. Hoewel ik hier in onze regio niet vaak dit soort gedrag tegenkom zie ik ook wel steeds meer weggebruikers vreemde acties uithalen rondom een rouwstoet.

Ik ga graag uit van het goede van de mens en ga er daarom maar vanuit dat het soms vreemd gedrag uit onwetendheid is rondom de regels. Daarom leek het mij goed om de regels eens kort uit te leggen, hoe heurt ’t eigenlijk?Een historische rouwstoet bij de rouwkamer, de voorloper van het uitvaartcentrum

Allereerst wat is een rouwstoet? De wegenverkeerswet spreekt van een uitvaartstoet, ook als daar geen rouwauto bij gebruikt wordt mag die zich over de rijbaan verplaatsen. Deze groep van mensen wordt als 1 geheel gezien en mag dus nooit doorkruist worden.

Bij een uitvaartstoet van motorvoertuigen gelden sinds 2010 extra regels over het doorsnijden van een stoet. De regeling geldt alleen op gelijkwaardigekruisingen, dus zonder verkeerslichten, voorrangsborden of haaientanden. Weggebruikers op een gelijkwaardige kruising moeten dus voorrang verlenen aan de volgauto’s van een rouwstoet. Dat moet ook wanneer de rouwstoet van links komt of afslaat. Voor het eerste voertuig in de rouwstoet gelden de normale voorrangsregels, deze mag dus niet zomaar voorrang nemen. De rouwstoet moet ook herkenbaar zijn aan vlaggetjes op de volgauto’s.

De regeling geldt niet op voorrangskruisingen, rotondes en kruispunten met verkeerslichten. Daarom moeten de auto’s van een rouwstoet altijd stoppen voor een rood verkeerslicht en moeten zij voorrang verlenen aan het verkeer op een voorrangsweg of rotonde. Om dezelfde reden geldt de regeling ook niet op invoegstroken en uitritten. Echter is het op dit punt dat het vaak vervelend is voor nabestaanden als auto’s zich tussen de stoet mengen. Het getuigt van veel respect om even te wachten en voorrang te verlenen aan de overige voertuigen uit de stoet. De stoet rijdt binnen de bebouwde kom meestal toch niet erg snel waardoor er tussen gaan rijden ook geen tijdswinst oplevert.

Iemand die een zebrapad wil oversteken, moet een naderende rouwstoet voor laten gaan. De autobus die van een bushalte binnen de bebouwde kom wil wegrijden, moet een rouwstoet ook voor laten gaan.

Ik hoop dat de regels zo iets duidelijker zijn, maar los van de regels getuigt het van veel respect om even stil te staan als een rouwstoet passeert. Families waarderen dat én zou u dat respect zelf ook niet fijn vinden als u ooit als nabestaande in een stoet aanwezig bent?

Dit blog is in aangepaste versie ook gepubliceerd als column in de Gooi en Eemlander en Almere Deze Week in juli 2016.