Keurmerk Uitvaart

Een uitvaart is een emotionele gebeurtenis. Wanneer u een begrafenis of crematie moet laten verzorgen, wilt u dat dit goed gebeurt. Deze zekerheid heeft u, als u kiest voor een uitvaartondernemer die beschikt over het Keurmerk Uitvaartzorg. Al sinds 2012 zijn wij trotse houder van het Keurmerk Uitvaartzorg.

Hieronder een film met daarin heldere uitleg over het keurmerk en het belang hiervan.

Zes Zekerheden
Het Keurmerk Uitvaartzorg kent zes zekerheden. Deze zes zekerheden zijn de zes kwaliteitseisen waaraan de wij als uitvaartorganisatie aan moeten voldoen. Periodiek toetst een onafhankelijke certificatie-instelling of wij nog aan deze hoge eisen voldoen.

Heldere afspraken over uitvoering
Wij leggen alle gemaakt afspraken schriftelijk vast. Ook wanneer deze later wijzigen. Zo komt u niet voor verrassingen te staan.

Transparante kostenbegroting
Ook de gemaakte prijsafspraken leggen wij schriftelijk vast, inclusief latere wijzigingen.

Goede organisatie van de uitvaart
Wij garanderen een correcte uitvoering van de uitvaart van begin tot eind. En wij stellen voor elke uitvaart een uitgebreid dossier samen.

Bekwaam personeel
Ons personeel is gekwalificeerd en verzorgt jaarlijks voldoende uitvaarten.

Doelmatige klachtenafhandeling
Wij hebben een adequate klachtenafhandelingsprocedure. Wanneer we de klacht niet samen kunnen oplossen, dan neemt de Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen uw klacht in behandeling.

Klanttevredenheidsonderzoek
De tevredenheid van de klant staat voorop. Na iedere uitvaart vragen wij dan ook feedback aan de klant. Ook voeren wij één keer per jaar een klanttevredenheidsonderzoek uit. Met de uitkomsten verbeteren en optimaliseren wij onze dienstverlening