Klachtenprocedure

De tevredenheid van de klant staat voorop. Na iedere uitvaart vragen wij dan ook feedback aan de klant. Het kan zijn dat u een klacht heeft over onze dienstverlening. Hoe vervelend ook, wij vragen u altijd dit te melden. Alleen dan kunnen wij onze dienstverlening aanpassen en optimaliseren. U kunt uw klacht telefonisch of per e-mail aan ons doorgeven. Wij doen er alles aan om de klacht naar ieders tevredenheid op te lossen. Na ontvangst van uw klacht krijgt u van ons een ontvangstbevestiging. Over het algemeen behandelen wij uw klacht binnen 14 dagen. Als we meer tijd nodig hebben, dan hoort u dat van ons. Wilt u de klacht liever niet rechtstreeks met ons proberen op te lossen? Neem dan contact op met de Ombudsman Uitvaartwezen. Bij een klacht over onze webshop kunt u contact opnemen met de afdeling bemiddeling van Stichting Webshop Keurmerk.