aandacht voor sterven.

Afgelopen week zag ik de tv uitzending van ‘Jacobine op zondag’ waarin een pleidooi werd gehouden voor een wettelijk geregeld verlof als een dierbare gaat sterven. Dat pleidooi begrijp ik. Nu zijn veel mensen afhankelijk van de goede wil van een werkgever, offert men vakantiedagen op of moet men verstek laten gaan. Terwijl juist het goed afscheid kunnen nemen van een dierbare helpt bij het verwerkingsproces. En ik denk dat het resulteert in minder ziekteverzuim. Een oververmoeide werknemer die niet op vakantie kan doordat hij al zijn verlof heeft moeten besteden -aan de zorg voor een dierbare- komt het werk niet ten goede.

Veel families vinden de laatste periode tot aan het overlijden, het samenzijn en de open gesprekken een zeer dierbare herinnering. Iedereen gelijke kansen geven zoals bij het vaderschapsverlof, lijkt mij niet meer dan normaal.

Link uitzending: Jacobine op zondag: kro-ncrv.nl/…/is-er-in-nederland-te-weinig-aandacht-voor-de-laatste-levensfase

Een ander punt in de uitzending was het ontbreken van kennis over sterven en het feit dat artsen en verpleegkundigen niet altijd goed kunnen of durven uitleggen wat er gaat gebeuren. Waar moet je op rekenen als familie? Wat kan je verwachten? Essentiële punten waarmee je als dierbare je zekerder voelt in de laatste periode.

Dat is natuurlijk geen onderwerp waar op verjaardagen lekker over gekletst wordt zoals over voorbereidingen voor een trouwerij of zwangerschappen en bevallingsverhalen, terwijl iedereen sterft en er mee te maken krijgt. Hoe ga je op een goede manier met sterven en een stervende om?

Om die reden hebben wij besloten hierover 2 informatieavonden te organiseren. Hoe kan je er zijn voor een stervende? De 1e avond is op 24 mei in Almere op de Nationale dag aandacht voor sterven, de 2e avond is op 12 juni in Huizen. De avonden worden geleid door stervensbegeleidster Zilla van Dijk.

Inhoud informatieavond Aandacht voor Sterven:

Wilt u voorbereid zijn in wat u te wachten staat als sterven zich in uw omgeving aandient of heeft u belangstelling voor het onderwerp? Wilt u leren om met vertrouwen, zingeving en liefde te kunnen zorgen, handelen en begeleiden als het zover is? Dan is deze inlevingsavond en interactieve lezing over sterven en de workshop Liefdevol Levenseinde voor u. Want vroeg of laat krijgen we er allemaal mee te maken. Vaak wegens ziekte of ouderdom. U kunt voorbereid zijn in wat u dan te wachten staat en leren om te gaan van angst naar vertrouwen en van zorg naar zijn. Vanuit haar persoonlijke en professionele praktijkervaring als stervensbegeleider neemt Zilla van Dijk vanuit Stichting Rituals to Root u mee in de wereld van sterven. Ze behandelt het sterfproces, de eigen sterfelijkheid, communicatie met een dierbare en geeft tips over fysieke zorg. Na afloop krijgt u de Praktische gids in levens- en stervenswijsheid mee.

Praktische informatie:

Deze avonden zijn gratis te bezoeken, er is beperkte beschikbaarheid van plaatsen daarom vragen wij u om zich vooraf aan te melden.

U kunt zich aanmelden voor deze avonden via deze link: Hoe kan ik er zijn voor een stervende dierbare?

De informatieavond op 24 mei in Almere zal plaatsvinden in Parkhuys Almere, Bunuellaan 1, 1325 PP Almere. Reeds geweest

De informatieavond op 12 juni in Huizen zal plaatsvinden in Business Centrum Opmaat, Huizermaatweg 31, 1273 NA Huizen.

U bent welkom vanaf 19.30 uur. Om 19.45 uur start de lezing. Na afloop zal er gelegenheid zijn om vragen te stellen en met elkaar door te praten tot ongeveer 22.00 uur.