Lezing Elkaar helpen bij verlies en verdriet.

Je kunt op heel veel momenten in het leven met ernstig verlies worden geconfronteerd, zowel in je eigen leven als in je onmiddellijke omgeving. Denken we maar aan het sterven van een familielid of een collega, een echtscheiding, een ongeneeslijke ziekte, verlies van je werk, leven met iemand met een beperking, verlies door onrecht, … Hoe kun je daarmee omgaan en familie, vrienden en collega’s ondersteunen?

Mensen in verdriet en hun omgeving stellen zich allerlei vragen: Is het normaal dat je je na maanden nog zo verdrietig voelt? Is het nog ooit mogelijk om weer van het leven te genieten? Is het normaal dat je na een jaar nog kunt wenen om de dood van je moeder? Reageert ieder mens op dezelfde manier? Is het juist dat de tijd ‘alle wonden heelt’? Hoe kun je iemand in verdriet helpen en troosten? Hoe kun je een collega, die zijn partner of een kind heeft verloren, tegemoet treden op de eerste dag van zijn werkhervatting? Deze en vele andere vragen worden frequent gesteld door mensen in verdriet en hun omgeving.

Om verlies te overleven moet je rouwarbeid verrichten. Je kunt mensen hierbij helpen of het hen moeilijker maken. Het is een opdracht van elke burger om mensen hierin behulpzaam te zijn. Maar misvattingen over wat adequaat omgaan is met verdriet maken dat velen niet naar mensen in verdriet durven gaan of verkeerd reageren.

Lezing 7 april

Omdat dit zo’n belangrijk en voor velen een herkenbaar thema is hebben wij een lezing georganiseerd op 7 april 2022 met prof. dr. Manu Keirse. De lezing is in het geheel hier terug te kijken:

Tijdens deze avond werden er tips aangereikt om zowel mensen in verdriet zelf als hun familie, hun vrienden, hun studie- en werkomgeving te leren wat helpt en niet helpt om te overleven. Meer weten kan je in verdriet helpen om je eigen reacties en gevoelens te verstaan en je beter te handhaven op moeilijke momenten. Als omgeving kun je leren de juiste ondersteuning te bieden en mensen in die cruciale periode van hun leven niet in de steek te laten. De avond werd live bijgewoond door een grote groep belangstellenden waarbij na afloop grote waardering voor de spreker werd uitgesproken door de aanwezigen.

Spreker Manu Keirse

Prof dr Manu Keirse geeft de lezing Elkaar helpen bij verdriet en verlies op 7 april bij Rebel's Begrafenisonderneming in Huizen.
Prof. dr. Manu Keirse is als klinisch psycholoog een veelgevraagd spreker en wordt gezien als autoriteit in Nederland en België op het gebied van omgaan met rouw en verlies. Hij is emeritus hoogleraar aan de faculteit geneeskunde van de Katholieke Universiteit Leuven. Van 1999 tot 2003 was hij kabinetschef op het Belgische ministerie van volksgezondheid. Zijn eerste boek ‘Helpen bij verlies en verdriet’ werd een bestseller, daarna volgden er nog vele andere boeken.

Heeft u vragen dan zijn wij te bereiken via email op info@rebel-uitvaart.nl of telefonisch op 035-5253067