Mantel.

Mantelzorg en de mantel der liefde, beide kom ik veel tegen in mijn werk en zijn beide behoorlijk veranderd in de afgelopen jaren. Door de terugtrekkende overheid is mantelzorg steeds belangrijker geworden en steunen veel ouderen en zieken op mantelzorgers. Dat zijn vaak familieleden die met hart en ziel iemand verzorgen, maar ik zie ook veel minder voor de hand liggende situaties.

Zo heb ik pas een uitvaart begeleid waar buren de gehele zorg deden, van het verzorgen van wonden tot boodschappen en dat niet een weekje, maar jarenlang. Een bijzondere situatie dat er ook toe leidt dat na het overlijden er buren zijn met meer rouw dan de familie. Ik ben er van overtuigd dat zo intens en trouw voor andere zorgen voortkomt uit echte mensenliefde.

Die liefde is soms bij andere uitvaarten weer ver te zoeken. Dan mis ik de mantel der liefde weleens die vroeger zo gebruikelijk was. De afgelopen jaren is de maatschappij verhard en dat is ook bij uitvaarten te merken. Kleine onenigheden tussen familieleden worden niet meer bedekt met de mantel der liefde, maar veel mensen willen liever hun eigen gelijk halen. Kijken vanuit het oogpunt van de ander is soms heel lastig en maakt het als familie samen tot een mooi afscheid komen erg ingewikkeld.

De een zegt A en daarom zegt de ander B. In dit soort situaties proberen wij als uitvaartbegeleiders altijd een oplossing te vinden, maar het maakt het complex en niet altijd mooier.

De mantel der liefde mag daarom wat mij betreft best wat vaker terug komen. Dat neemt natuurlijk echte problemen niet weg, maar verzacht wel de scherpe randjes. Daarmee wordt denk ik elke uitvaart mooier en blijven familierelaties ook na het afscheid in tact.

Dit blog is ook geplaatst als column van Mijndert Rebel in de Gooi en Eemlander en Almere Deze Week van maart.