De uitvaart in Huizen is veranderd!.

De uitvaart in Huizen is veranderd!

Vandaag kwam mij iets onder ogen dat mij deed beseffen dat een uitvaart zoals die vroeger in Huizen door ons verzorgt werd toch van geheel andere orde is dan nu. Eigenlijk illustreren foto’s van 2 dossiers van een uitvaart dat direct.

Een dossiermap zoals deze voor een begrafenis in Huizen in 1963 gebruikt werd
Dossier begrafenis 1963

Begrafenis in Huizen in 1963

De eerste foto is een enkel blad waarop de gehele begrafenis werd geadministreerd in 1963. Onze begrafenisonderneming verzorgde toen de uitvaarten voor de Prot. Chr. Begrafenisvereniging “Huizen”.  Dit is een pagina uit een dik boek waarin vele uitvaarten verspreid over meerdere jaren werden geadministreerd. Een aantal punten vielen mij direct op. Ten eerste dat er nog volledig een rouwkamer in het sterfhuis werd ingericht. Er werden stellages gebouwd waar zwarte of grijze gordijnen aan werden opgehangen die als kamerschermen dienden en het interieur deden verdwijnen rondom de kist.

Wat mij echter nog meer opviel (en Huizers die de Smallelaan kennen snappen dit wel) er werden ook nog 95! stoelen gehuurd om bij het sterfhuis te brengen! Dat past uiteraard nooit in 1 woning (zeker niet op de Smallelaan) dus werden vroeger ook de huizen van de buren gebruikt om gasten voor de uitvaart te ontvangen.

 

 

 

 

Een dossiermap zoals deze voor een uitvaart in Huizen en Almere in 2016 gebruikt wordt.
Dossiermap uitvaart 2016

Uitvaart anno 2016

De tweede foto in een dossier zoals wij die nu gebruiken voor een begrafenis of crematie. Een enkel blad is ondenkbaar! De map zelf bestaat al uit 11 pagina’s om alle wensen rondom een overlijden goed vast te leggen. Daarnaast wordt het dossier ook gebruikt om bijvoorbeeld de dokterspapieren, akte van overlijden of uitvaartverzekeringen in te bewaren. Daarnaast worden alle afspraken door onze uitvaartverzorgers uitgewerkt in een begroting waarvan dan weer een kopie in de map wordt bewaard enz.. Uiteindelijk is de map na de uitvaart toch zeker 1 cm dik van alle paperassen.

Voor moderne uitvaartverzorging is het dossier uit 1963 dus ondenkbaar, maar ook toen werden er nette uitvaarten uitgevoerd. Anders, dat zeker! Maar wel met respect en zoals de families het toen graag wilden.

 

Vindt u het leuk om meer te lezen over de geschiedenis van de uitvaart in Nederland en Huizen in het bijzonder? Vraag dan ons jubileumboek gratis aan, hierin vindt u uitgebreide informatie over ontwikkeling van de uitvaart van vroeger tot nu, van aanspreker tot uitvaartwinkel. U kunt dit aanvragen via de pagina contact of telefonisch.

200 jaar aanspreken en uitvaart in Huizen
200 jaar aanspreken en uitvaart in Huizen