In Nederland is het Coronavirus of officieel het Covid-19 virus (of nog officieler: SARSCoV-2) weer in alle hevigheid aanwezig. De maatregelen die de overheid heeft genomen en de besmettelijkheid van het virus hebben ook consequenties voor uitvaarten.

Daarom willen wij u op deze pagina informeren over de consequenties die een mogelijk overlijden door het coronavirus met zich mee brengt voor een uitvaart. Er zijn een aantal scenario’s met vragen waar verschillende uitwerkingen voor zijn, hieronder een aantal voorbeelden. Heeft u andere vragen? Stelt u ze gerust en wij beantwoorden ze voor u.

U vindt ideeën voor een aangepaste uitvaart tijdens deze bijzondere periode met corona maatregelen op onze pagina:

Corona uitvaartrituelen.

Hoeveel personen mogen bij de uitvaart aanwezig zijn?

Bij een uitvaartplechtigheid mogen maximaal 30 personen aanwezig mits de ruimte groot genoeg is om minimaal 1,5 meter afstand te kunnen waarborgen.
Voor bezoeken om afscheid te nemen gelden afhankelijk van de locatie strengere normen, bij ons maximaal 10 personen per keer, omdat anders de minimale afstand van 1,5 meter niet gewaarborgd kan worden.
Deze beide regels gelden voor alle uitvaarten momenteel, ongeacht of iemand overleden is door het coronavirus of niet.

Kan ik nog afscheid nemen?

Een virus overleeft in principe niet lang in een overledene, maar kort na het overlijden is dat nog wel het geval en omdat er nog veel onduidelijk is over de besmettingsgraad gaan wij er vanuit dat elke overledene besmettelijk is. Feitelijk gaan we daar bij elk overlijden vanuit. Bij het coronavirus is het alleen aan te raden dat bij de verzorging mondkapjes moeten worden gedragen (ter voorkoming van het vrijkomen van virussen bij het draaien/tillen van een overledene bijvoorbeeld), er beschermende kleding wordt gedragen en dat de overledene niet meer mag worden aangeraakt zonder handschoenen. In de meeste gevallen wordt iemand dan in de kist opgebaard met een glasplaat er overheen zodat iedereen nog wel afscheid kan nemen van de overledene, maar aanraking niet mogelijk is. Ook het aankleden en wassen van een overledene kan dus gewoon, met de juiste voorzorgsmaatregelen, plaatsvinden.
Een aantal crematoria en begraafplaatsen hebben ook aanvullende eisen gesteld rondom het nog open zijn van een kist of het gebruik van een lijkwade. Wij kunnen u van elke locatie in de omgeving voorzien van de actuele informatie.

Een dierbare overlijdt thuis aan het coronavirus

Als een dierbare thuis overlijdt na een besmetting met het coronavirus heeft dat verregaande consequenties voor de uitvaart en uitvaartverzorgers. De kans hierop is klein aangezien de meeste mensen die besmet raken en ziek worden zullen worden opgenomen in het ziekenhuis. Een thuisopbaring is mogelijk mits de huisgenoten geen corona(verschijnselen) omdat de kans op besmetting in het woonhuis groter is door evt medebewoners bij controles en het opbaren dan in een uitvaartcentrum. Onze medewerkers die de overledene verzorgen of overbrengen zullen alle aanwezigen in het huis alleen een hand geven met handschoenen aan en mondkapjes voor.

Wanneer kan de uitvaart plaatsvinden?

Het bespreken van de uitvaart kan plaatsvinden met nabestaanden die zeker niet besmet zijn met het virus of de bespreking kan via moderne communicatiemiddelen plaatsvinden. Als er twijfel is of nabestaanden besmet zijn is het verstandig om de uitvaart pas te plannen na een quarantaine periode zodat een ieder bij de begrafenis of crematie aanwezig kan zijn. De wet op lijkbezorging stelt dat een overlijden na maximaal na 6 werkdagen moet plaatsvinden, maar voor uitzonderingen zoals bij het coronavirus wordt uitstel verleend. 2-3 weken na het overlijden behoort tot de mogelijkheden.

Een overlijden in het ziekenhuis

Bij het overlijden van een dierbare aan het coronavirus in een ziekenhuis worden de normale regels rondom een uitvaart gevolgd, behalve voor het opbaren en wanneer nabestaanden besmet zijn. Zie hiervoor bovenstaande vragen.

Meer informatie over het coronavirus vindt u op de site van het RIVM.

Heeft u vragen omtrent een overlijden en het coronavirus? Neemt u dan gerust contact met ons op.