De notaris

Als de uitvaart achter de rug is, begint voor nabestaanden meestal pas echt de periode van rouw. Evengoed zijn er in die periode vaak nog officiële zaken die geregeld moeten worden. Zoals het afwikkelen van de erfenis. Het kan zijn dat de overledene ten tijde van leven zaken heeft geregeld in een testament. In dat geval moeten nabestaanden (waar verwijst sowieso naar? Kan gewoon weg denk ik naar een notaris.

Testament
Een testament is een officiële akte waarin iemand bepaald wat er met de nalatenschap moet gebeuren. In een testament kan zijn vastgelegd wie de erfgenamen zijn en hoe de erfenis afgewikkeld dient te worden. Een testament is altijd bij leven gemaakt en door een notaris opgesteld. Alle opgemaakte testamenten staan geregistreerd in het Centraal Testamenten Register. Daarin is ook de datum te vinden waarop het is opgemaakt en door welke notaris dat is gebeurd.

Erfrecht
Als er geen testament is, wordt de erfenis van de overledene verdeeld via het Nederlands erfrecht. Deze wet bepaalt wie de erfgenamen zijn. Veelal is dat directe familie. Erfgenamen hebben dan niet alleen recht op een (deel van) de erfenis, ook zijn zij verantwoordelijk voor de afwikkeling. Meer informatie hierover is te vinden op de Erfwijzer.