Toegang tot digitale zaken

Na een overlijden kan het zijn dat u de contacten van de overledene wilt inlichten. En dat de gegevens van die contact alleen digitaal beschikbaar zijn, op bijvoorbeeld een computer of telefoon. Wat als u het wachtwoord of de toegangscode niet weet? Digitale Nazorg kan u hierbij helpen. Van het toegankelijk maken van allerlei soorten gegevens uit computers, laptops, tablets en telefoons tot het opzeggen van social media en online diensten. Ook is Digitale Nazorg gespecialiseerd in data recovery, digitaliseren van analoge media en gecertificeerd vernietigen van gegevensdragers.

Digitale nalatenschap overledene
Digitale nalatenschap of digitale erfenis is de persoonlijke informatie van de overledene op gegevensdragers als een telefoon of computer. Denk aan digitale administratie, e-mail(adressen), foto’s, muziek en filmbestanden, maar ook sms-berichten of chatbestanden zoals WhatsApp.

Social media en online diensten
Een digitale erfenis kan ontstaan als de overledene gebruik heeft gemaakt van social media zoals Facebook, Twitter, LinkedIn of Instagram of misschien zelfs een eigen webpagina. De kans is groot dat er lopende (betaalde) abonnementen zijn bij online (opslag)diensten zoals Dropbox, Google Drive, Spotify, Netflix of iCloud. Wilt u de gegevens in dat geval kunnen inzien of erover kunnen beschikken, of wenst u ze juist te beëindigen? Hoe moet u dat doen, op welke wijze en bij wie? Digitale Nazorg kan u helpen.

Wilt u zelf vooraf uw social media zo instellen dat het voor nabestaanden eenvoudiger wordt? Kijkt u dan eens op onze pagina over Social media.

Toegang tot apparatuur
Vaak is het voor nabestaanden moeilijk toegang te krijgen tot de digitale erfenis. Bij mobiele telefoons en tablets ontbreken bijvoorbeeld pin- of toestelcodes, waardoor deze apparatuur, én de informatie die erop staat, niet meer toegankelijk is. De professionals van Digitale Nazorg kunnen u hiermee helpen.

Heeft u vragen over het regelen van digitale zaken, neem dan gerust contact met ons op.