Financiële handelingen na overlijden

Er komt veel kijken bij de afwikkeling van praktische zaken na een overlijden. Er zijn verschillende en steeds wisselende regels. Banken en verzekeraars hebben bijvoorbeeld geen uniform beleid als het gaat om het overmaken van gelden naar de nabestaanden. In de meeste gevallen hebben nabestaanden een notaris nodig om de financiële zaken af te handelen. Door ten tijde van leven de zaken te regelen, bijvoorbeeld via een testament, voorkomt u lastige afwikkeling achteraf. Om u hierbij op weg te helpen, ontvangt u kosteloos van ons het boekje Zorgen Erna, een praktische leidraad om de zakelijke kanten van een overlijden af te wikkelen.

Erfenis wel of niet aanvaarden
Of u een erfenis aanvaart, is een keuze die u zelf maakt. Een keuze om over na te denken, want u erft niet alleen de bezittingen, maar ook de schulden. Zo kan een meer impulsieve actie, zoals een dierbare ring meenemen, kan als gevolg hebben dat de nalatenschap wordt aanvaard. Wij adviseren u graag op dit gebied en kunnen u desgewenst doorverwijzen naar specialisten.

Beëindigen van verzekeringen
Aan de hand van de polissen kunt u zien welke verzekeringen er zijn afgesloten. De overledene beschikte wellicht over een levens- of overlijdensrisicoverzekering. De lopende verzekeringen die de overledene had afgesloten kunt u schriftelijk beëindigen. U dient bij de opzegging een kopie van het uittreksel van de overlijdensakte te voegen. Veel verzekeringsmaatschappijen zijn bereid de verzekering per direct te stoppen en soms storten ze de vooruitbetaalde premie terug. Had de overledene een verzekeringsadviseur, dan is het verstandig met die persoon contact op te nemen om de afwikkeling van de lopende verzekeringen door te spreken.

Andere financiële zaken
Er zijn nog meer financiële zaken waarover nagedacht moet worden na een overlijden. Denk aan de hypotheek, spaarrekeningen, creditcards of aandelen. Voor hulp en informatie kunt u hiervoor contact opnemen met uw bank.

Aangifte Inkomstenbelasting
Over de periode van 1 januari tot de datum van overlijden moet u als nabestaande bij de Belastingdienst aangifte doen van het inkomen. Dat doet u met een aangiftebiljet inkomstenbelasting. Meer informatie is te vinden op de website van de Belastingdienst.

Loon of uitkering
Denkt u er ook aan de werkgever of uitkeringsinstantie van de overledene in te lichten over het overlijden. Over het algemeen heeft u na het overlijden recht op twee maanden doorbetaling van salaris of uitkering. Ook kan het zijn dat u in aanmerking komt voor een uitkering (weduwen/weduwnaars- en wezenpensioen of een speciale overlijdensuitkering).

Abonnementen en lidmaatschappen
Wanneer u eventuele abonnementen op bijvoorbeeld tijdschriften wilt opzeggen, houd dan rekening met een opzegtermijn. Dat geldt ook voor lidmaatschappen van verenigingen. Woont u in een huurwoning, informeer dan de woningcorporatie over het overlijden.

Heeft u over één van bovenstaande onderwerpen vragen, neem dan gerust contact met ons op.