Social media na overlijden

Social media zijn een wezenlijk onderdeel van ons leven. Jong of oud: we hebben vaak één of meerdere accounts. Maar wat gebeurt er met een account van een overleden dierbare? Kan een account makkelijk worden verwijderd? En misschien wel nog belangrijker: hoe kan dat worden geregeld? Op deze pagina hebben wij allerlei informatie gebundeld.

Ons advies is: regel het vooraf. Zodat nabestaanden niet in ingewikkelde procedures verzanden.

Wordt u geconfronteerd met digitale zaken waar u geen toegang tot heeft? Op onze pagina Toegang tot digitale zaken overledene leest u wat wij op dat gebied voor u kunnen doen.

Facebook
Op Facebook kunt u zelf instellen wat er met uw account moet gebeuren als u komt te overlijden. Daarbij kunt u kiezen tussen een zogenaamde herdenkingsstatus of het permanent verwijderen van een account. Met de herdenkingsstatus wordt het account een plek waar vrienden en familie kunnen samenkomen om herinneringen met elkaar te delen. Op het profiel wordt de tekst ‘Ter gedachtenis aan’ toegevoegd aan de naam. Ook kunt u ervoor kiezen om uw account na overlijden permanent te verwijderen. Dit gebeurt pas wanneer het account, door het team van Facebook dat dit soort verzoeken beoordeelt, is voorzien van de herdenkingsstatus. Op de website van Facebook leest u hier alles over.

Stel een contactpersoon in via Facebook
De mogelijkheid bestaat om binnen Facebook een van de vrienden aan te wijzen als een contactpersoon. De contactpersoon dient 18 jaar of ouder te zijn. Het advies is om deze contactpersoon te laten weten waarom hij of zij is gekozen. U kunt aangeven (aanvinken) dat een contactpersoon een bestand mag downloaden met de foto’s en video’s, prikbord berichten, profiel- en contactgegevens, evenementen, en de lijst met vrienden van het profiel.

Google
Een Google-account geeft toegang tot diverse platformen zoals Google+, Gmail en YouTube. Er is een controle op wat er met foto’s, e-mail en documenten moet gebeuren, wanneer er bepaalde periode niemand actief is geweest op het account. U kunt zelf aangeven hoelang die periode mag zijn en wat er na die periode met het account moet gebeuren (account verwijderen of gegevens delen met een familielid of vriend). Door een time-out periode in te stellen geeft u aan vanaf hoeveel dagen na de laatste inlog het account als inactief moet worden gekenmerkt. Wanneer de voorkeuren in het geval van inactiviteit niet zijn ingesteld, of de nabestaanden niet weten wat hiermee is gedaan, kunnen nabestaanden dit regelen met Google. Zij kunnen het account laten sluiten of gegevens opvragen uit het account. Op de website van Google staat hierover meer uitleg.

Twitter
Op dit moment kunt u bij Twitter nog niet vooraf aangeven wat er na uw overlijden moet gebeuren met uw account en wie u daarbij mag vertegenwoordigen. Wel kunnen nabestaanden achteraf het account deactiveren. Om dit te kunnen doen heeft Twitter veel informatie nodig zoals: gebruikersnaam van de overledene, een kopie van de overlijdensakte en een kopie van de legitimatie van de nabestaande die het account wil deactiveren. Twitter legt dit alles uit op haar website.

LinkedIn
Net zoals bij Facebook en Instagram zullen nabestaanden een online formulier moeten invullen (Engelstalig) om het account stop te kunnen zetten. Het gaat om informatie zoals de naam en e-mailadres van de overledene, de bedrijfsnaam waar de overledene voor het laatst heeft gewerkt en de relatie met de overledene. Als het formulier is ingevuld, zal een vertegenwoordiger van LinkedIn contact met de nabestaanden opnemen.

Pinterest
Pinterest kan het account van een overleden gebruiker deactiveren als een familielid contact opneemt. Na het deactiveren is het account niet meer toegankelijk. Pinterest verstrekt om privacy redenen geen persoonlijke informatie of inloggegevens. Op de website van Pinterest is uitgebreid omschreven hoe een account gedeactiveerd kan worden.

Icloud
Wanneer iCloud van Apple gebruikt wordt om bestanden in the cloud op te slaan, en eventueel te delen, vervalt het account na overlijden. Volgens de algemene voorwaarden van iCloud is men akkoord dat het account niet overdraagbaar is, en dat alle rechten in relatie tot de Apple ID en alle content binnen het account komen te vervallen bij overlijden. Apple noemt dit ‘No right on survivorship’. De organisatie geeft aan dat na ontvangst van een overlijdensakte het account wordt beëindigt en dat alle gegevens daarbij worden verwijderd. Dit impliceert dat zonder een dergelijke akte alle gegevens bewaard zullen blijven. In de voorwaarden staat niet vermeld of, en zo ja hoe, nabestaanden toegang kunnen krijgen tot bijvoorbeeld foto’s van de overledene. Het valt echter te verwachten dat die toegang niet zonder een bevel van een Amerikaanse rechter wordt verstrekt.

Instagram
Instagram is van Facebook, de stappen zijn eigenlijk hetzelfde. Meer informatie is hier te vinden. Verschil met Facebook is echter wel, is dat er geen herdenkingsstatus is.

Heeft u vragen? Neem dan gerust contact met ons op.