Rebel's Begrafenisonderneming NazorgGrote aandacht voor nazorg en rouwverwerking

Na het overlijden en de uitvaart begint een moeizame periode waarin de verwerking van het verlies centraal staat. Het rouwproces is een persoonlijk proces dat voor iedereen anders is. Het is niet aan te geven hoe het verloopt of hoe lang zo’n proces duurt. Vaak blijkt dat het actief deelnemen aan de uitvaart een positieve bijdrage levert aan het verwerken van het verdriet. Dat kan zijn door aanwezig te zijn bij de laatste verzorging, door het meehelpen dragen van de kist, door het houden van een persoonlijke toespraak. Het zijn maar een paar voorbeelden.

Wij zijn van mening dat onze service niet ophoudt door een goede persoonlijke uitvaart voor u te verzorgen. Nazorg hoort dan ook nadrukkelijk bij onze dienstverlening. Omdat wij het van belang vinden dat u, als direct nabestaande, steun en begeleiding krijgt na een overlijden, bieden wij – aan allen die dat nodig hebben – als extra dienstverlening kosteloos een stuk professionele (rouw)begeleiding aan. Een toegevoegde waarde vinden wij.

Rouwverwerking met Après la Vie

Onze nazorg wordt verleend door Après la Vie. Après la Vie is geregistreerd bij de Landelijk Steunpunt Rouw omdat er gecertificeerde rouw- en verliesbegeleiders werken. Binnen Après la Vie werken gespecialiseerde nazorgconsulenten, landelijk erkende psychologen die bekend zijn met thema’s rond rouw en verlies en traumadeskundigen. Er kan dus altijd vertrouwd worden op iemand, die aandachtig luistert, bekend is met uw problematiek en u begrijpt en hoort.

Enige maanden na een uitvaart neemt iemand van Après la Vie namens Rebel’s begrafenisonderneming contact met u op om te horen hoe het met u gaat en of de uitvaart volgens uw verwachtingen en de gemaakte afspraken is verlopen. Veelal volgt dan een bezoek aan huis, om de drempel in alle opzichten laag te houden. Voor een ieder die dat nodig heeft kan er – al dan niet aansluitend – een eventueel vervolg gegeven worden aan deze eerste kennismaking. De vervolgafspraken worden door de meeste zorgverzekeraars vergoed.

Wij informeren u graag verder neemt u gerust contact met ons op. Meer informatie vindt u ook op www.apreslavie.nl.

Het staat u uiteraard vrij om indien gewenst zelf eerder contact op te nemen met een van de begeleiders van Après la Vie en/of voor het stellen van een specifieke vraag of het bespreken van een bepaald onderwerp. Voor het maken van een afspraak kunt u dagelijks terecht van 09.00 – 11.00 uur via 033-4561634.

www.apreslavie.nl
info@apreslavie.nl
033-4561634